باید به عرضتون برسونیم که در حال حاضر داریم وب سایت جدید بوکلینو رو طراحی می کنیم و برای همین چند روزی وب سایت بوکلینو به صورت کامل در دسترس نیست.

البته که همچنان می تونید از وب اپلیکیشن استفاده کنید.

برای استفاده از وب اپلیکیشن بوکلینو از قسمت ورود در بالای همین صفحه ، به پنل وب اپلیکیشن دسترسی خواهید داشت.

 

زود زود بر می گردیم …

روز باقی مونده
به بالای صفحه بردن

ورود به اپلیکیشن بوکلینو

از طریق مدرسه ثبت نام شدم

اگر از طریق مدرسه توی بوکلینو ثبت نام شدی و کد مدرسه داری ، از این قسمت وارد اپلیکیشن بوکلینو بشو

خودم ثبت نام کردم

اگر خودت به صورت شخصی توی بوکلینو ثبت نام کردی و کد مدرسه نداری ، از این قسمت وارد اپلیکیشن بوکلینو بشو